Materiały video
Mat. Video
Materiały szkoleniowo-dydaktyczne

Firma R82 od wielu lat prowadzi również działalność badawczą oraz naukową, a przy projektowaniu i tworzeniu swoich urządzeń wykorzystuje najnowocześniejszą skalę GMSCF określającą kilka poziomów niepełnosprawności.

Więcej materiałów